Lapis Lazuli

Lapis Lazuli är en slags bergart innehållande en blandning av många olika mineral. T.ex. Lazulit, Kalcit, Haüyn och Pyrit. Lapis Lazuli påträffas invuxet som större eller mindre partier i kalksten. Till skillnad från vissa nyare sorter av kristaller som hittats bara under de senaste åren, så är Lapis Lazuli en av de äldsta stenarna som människan har använt sig av. Otroligt vacker blå sten - med sina klassiska guldstänk av Pyrit. Lapis Lazuli symboliserar styrka, medkänsla, moral, ärlighet. Uppmuntrar till kreativitet. Våra exemplar av Lapis Lazuli kommer från Afghanistan.