Svart Turmalin

Turmalin är en grupp närbesläktade mineraler. De bildar hexagonala kristaller och är den ädelsten som finns i flest antal färger. Denna färgrikedom beror på att även minimala ändringar i den kemiska sammansättningen av kristallstrukturen ger upphov till mycket stora färgändringar. Detta är en typisk egenskap för just Turmalin. En annan utmärkande egenskap för Turmaliner är att den är pyroelektrisk, d.v.s. får elektrisk laddning vid upphettning. De är även ofta omgivna av kvarts. Svart Turmalin är en mycket grundande sten som även sägs skydda starkt mot negativa energier. Svart Turmalin är också den vanligaste varianten av Turmalin. Till skillnad från andra Turmalinformer, är Svart Turmalin aldrig transparent eller ens lite genomskinlig. Den formas i vackra glänsande kristaller. Vid utvinning av kristaller kan värdstenen förbli kvar, i vissa fall förekommer också värdstenen inom materialet. När detta händer kallas det för matrix, alltså då en grundmassa har kristaller inbäddade i sig naturligt. 
Svart Turmalin är en mycket grundande sten som även sägs skydda starkt mot negativa energier.