Apatit

Apatit är en hexagonalt kristalliserande mineralgrupp, bestående av i huvudsak fluorapatit och hydroxylapatit. Färgen går oftast i vackra blå, blågröna och gröna nyanser. Men även färger så som gul eller violett förekommer. Det är ett vulkanisk mineral, relativt mjukt, en 5:a på Mohs hårdhetsskala. Apatit sägs bland annat stärka kreativitet, tankar och idéer.