Obsidian

Obsidian är inte ett mineral, utan räknas som ett slags vulkaniskt glas. Dess sammansättning varierar men det är en bergart. Den har bildats av lava som stelnat mycket fort, och då inte hunnit bilda någon kristallin struktur. Obsidian har använts genom tiderna till vapen och andra slags verktyg, och än idag till t.ex. skalpeller. Kanske har du sett serien Game Of Thrones? Där kallas Obsidian nämligen för Dragon glass! Obsidian symboliserar beskydd, lugn och balans.