Förstenat trä

Förstenat trä är ett fossilt trä där allt organiskt material har ersatts med diverse mineraler, samtidigt som den behållt sin ursprungliga struktur av trä. Det är inte själva träet som förstenats, utan varje liten del har bytts ut i en kristalliseringsprocess där diverse mineraler tillslut formats till originalformen av trädet. Efter vulkanutbrott har många träd begravts av lava och aska, under en tidsperiod någon gång mellan 65.5-2.6 miljoner år sedan. Detta resulterade i att träet utsattes för diverse mineraler så som kalcedon, kvarts, kalcit, jaspis och opal. Allt bevaras i denna kristalliseringsprocess så som träets årsringar, maskhål m.m. De vackra färgerna i träet kommer från olika mängd och typ av mineral. Den svarta färgen kommer från kol eller magnesiumoxid. Vit eller grå färg kommer från silikat (t.ex. Kalcedon eller Kvarts). Järnoxid färgar rött, brunt eller gult. Osv.

Våra maffiga skålar & större stående objekt i förstenat trä kommer ursprungligen från Indonesien, medan våra mindre bitar kommer från en markägare i Arizona samt från Mahajanga, Madagaskar.