Heulandit

Heulandit - på engelska Heulandite - härstammar ur släktet Zeolit. Det är ett vattenhaltigt kalciumnatriumaluminiumsilikat-mineral som finns i basalthålrum. Heulandit separerades först från Stilbit av August Breithaupt år 1818. Han gav den namnet "Euzeolit", vilket betyder vacker Zeolit. Vidare, år 1822, kom H. J. Brooke fram till samma resultat och gav den sitt namn Heulandit efter mineralsamlaren, John Henry Heuland (1778–1856). Det är ett vackert, ofta rosa mineral som har sitt ursprung från Indien. Dess färger sträcker sig dock allt från färglös till orange och grön, brun m.m. Den har sitt främsta ursprung från Indien men kan också hittas på Island. Eftersom de bildas tillsammans med andra kristaller ur Zeolitfamiljen kan de ofta hittas i vackra kombinationer ihop med t.ex. Stillbit, Apofyllit och Scolosite.

Heulandit arbetar med hjärtchakrat. Den sägs vara ett mycket bra verktyg att använda till meditation för att komma djupare in i ett lugn. Ett lugn där du kopplar samman ditt hjärta och hjärna. Den främjar ett meditativt tillstånd där du kommer att kunna öppna upp dig för gudomlig vägledning. Skall lugna sinnet och vara mycket högvibrerande. Den är också känd för att absorbera negativa energier och det kan därför vara bra att rena denna kristall oftare.

Stjärntecken: 
Skytten
Chakra:
Hjärtchakrat
Ledord: 
Stöd, lugn, vägledning, medvetande. Hjälper dig att fokusera dina tankar och bryta mönster. Lockar fram positiva tankar och rensar negativitet.