Angelit

Angelit hittades första gången år 1987 i Peru. Den kallas även Blå Anhydrit. Namnet kommer från orden an och hydra, "utan vatten". Detta av det faktum att Anhydrit saknar vattenmolekyler. Om du låter Angelit ligga i vatten för länge blir det till gips. Angelit sägs vara kristallvärldens skyddsängel. Den öppnar upp ditt medvetande på högre nivåer. Ursprung Peru.

Lila Angelit.  Kallas även Lila Anhydrit. Stenen för ditt andliga jag! Anses vara en av de största healingstenarna i kristallvärlden. Lila Angelit höjer ditt medvetande och lär dig att stärka och lita på din intution.