Ametist, Laserkristall

Dessa Ametistspetsar som kallas just Laserspetsar är en relativt ny fyndighet från Bahia i Brasilien, där dessa spetsar hittats i sin unika form. De hittades av en slump ca. 500 meter ner i marken när de redan grävde efter andra material, då man inte brukar gräva så pass djupt för just kristaller. Tänk då vad mer som kan finnas som ännu inte är upptäckt. Det är en spännande tanke! Dessa Laserkristaller sägs ha en väldigt centrerad energi i sina spetsar.